Jedno z najnowszych orzeczeń WSA w Gliwicach pokazuje, że organy nie oceniają rynkowego charakteru cen transferowych na podstawie umów i przepływów transakcyjnych, ale dążą do ustalenia, jakie funkcje w łańcuchu dostaw pełni podatnik i jak należy scharakteryzować jego profil funkcjonalny.

W sprawie będącej przedmiotem wyroku WSA I SA/Gl 1563/22, podatnik działa w ramach międzynarodowej struktury kapitałowej w branży motoryzacyjnej. W ramach swojej działalności podatnik produkuje komponenty do produkcji pojazdów i dokonuje dostaw bezpośrednio do podmiotów powiązanych. Podatnik dokonuje zakupu materiałów i prefabrykatów od podmiotów powiązanych oraz nabywa usługi centralne (m.in. w zakresie zakupów i zarządzania klientami – producentami OEM i sprzedaży) jak też korzysta z finansowania udzielanego przez udziałowca.

Organ na podstawie dowodów pozyskanych w trakcie kontroli ustalił, że pomimo bezpośrednich dostaw do podmiotów niepowiązanych, podatnik pełnił rolę producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach (tzw. producenta kontraktowego).

Takie określenie profilu funkcjonalnego organ wywiódł z następujących faktów:

 • podatnik odpowiada za:
  • produkcję,
  • kontrolę jakości,
  • pakowanie,
  • magazynowanie,
  • organizacje dostaw do klienta,
  • fakturowanie,
  • wspiera proces wyceny produktów (koszty wytworzenia) na potrzeby ofertowania;
 • podmiot centralny odpowiada za:
  • ofertowanie do klientów,
  • negocjowanie warunków dostaw i cen,
  • zawieranie kontraktów,
  • gospodarkę zaopatrzeniową i zawieranie umów z dostawcami;
  • ustanawianie strategii dla Grupy.

Organ zakwestionował rezultaty finansowe (strata na działalności) i dokonał szacowania dochodu na podstawie metody TNMM i w oparciu o analizę porównawczą. Zdaniem organu, podatnik o profilu funkcjonalnym producenta o ograniczonym ryzyku powinien osiągnąć niski, ale stabilny zysk. Dlatego na potrzeby szacowania dochodu organ przyjął wskaźnik rentowności kształtujący się w dolnym zakresie przedziału rynkowego analizy porównawczej.

WSA w Gliwicach przyznał rację organowi co do określenia profilu funkcjonalnego i zasadności dokonania szacowania dochodu. Jednakże, WSA uchylił skarżoną decyzję i przyznał rację skarżącej co do błędnego ustalenia dochodu do opodatkowania w wyniku nierozliczenia strat z lat ubiegłych.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.