W dniu 26 lipca 2021 r. w godzinach wieczornych został opublikowany projekt zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład. Zakres zmian jest bardzo szeroki – sam projekt ustawy liczy 226 stron, a jego uzasadnienie – 229. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 9 sierpnia 2021 r. Większość zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Na ten moment przedstawiamy syntetyczne wyliczenie najistotniejszych zmian:

 • zmiany w systemie opodatkowania pracowników i działalności gospodarczej:
  • wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł
  • zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (likwidacja ryczałtu)
  • wyłączenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
  • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej (ulga nie będzie miała zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą) celem zniwelowania braku odliczalności składki zdrowotnej,
 • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych,
 • pakiet ulg na innowacje:
  • jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box
  • ulga na prototyp (możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowego dodatkowo 30% wydatków, nie więcej jednak niż 10% dochodu)
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników)
  • ulga na robotyzację (możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowego dodatkowo 50% wydatków na zakup i instalację robota przemysłowego)
 • pakiet ulg na rozwój firm:
  • ulga na IPO – na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów
  • ulga konsolidacyjna – możliwość dodatkowego odliczenia równowartości wydatków związanych z akwizycją innej spółki od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym
  • ulga na ekspansję (zasadniczo wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy przy spełnieniu określonych warunków)
  • ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital
  • tzw. estoński CIT
 • pakiet ulg dla inwestora:
  • stworzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (Investor Desk)
  • tzw. interpretacja 590 – wprowadzenie możliwości zawarcia przez inwestora umowy z organem podatkowym w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji, o wartości co najmniej 50 mln zł (porozumienie podatkowe)
  • możliwość tworzenia Grup VAT
  • wprowadzenie preferencji dla polskich spółek holdingowych (zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych od spółek zależnych, pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych)
  • wprowadzenie opcji opodatkowania VAT niektórych transakcji finansowych
  • ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej (likwidacja części warunków, w tym warunku rentowności)
 • wprowadzenie wskaźnika EBITDA służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego i algorytmu jego obliczania
 • wprowadzenie docelowego systemu poboru WHT
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej w okresach miesięcznych/kwartalnych – od 1 stycznia 2023 r.

O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.