Zwracamy uwagę na publikacje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych, które określa zakres danych, informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia.

Główne zmiany w rozporządzeniu polegają na:

  • dostosowaniu treści rozporządzenia w odniesieniu do uchylonych przepisów w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
  • rezygnacji ze wskaźnika udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.

Przypominamy , że Informacja o cenach transferowych za 2022 rok nie będzie już składana za pomocą interaktywnego formularza w formie PDF, lecz poprzez rozwiązanie udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Oprócz formularza w wersji webowej, Ministerstwo Finansów ma również opublikować nowy informator TPR, zawierający najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do informacji o cenach transferowych.

Niestety, do dnia dzisiejszego Ministerstwo Finansów nie udostępniło nowego formularza, przez co złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 rok nie jest jeszcze możliwe. Będziemy informować o zmianach w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.