W dniu 30 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: Rozporządzenie MF).

Na podstawie Rozporządzenia MF:

  • przedłuża się termin ważności składanego przez zarząd płatnika na formularzu WH-OSC (w zakresie podatku CIT) i WH-OSP (w zakresie podatku PIT) tzw. oświadczenia pierwotnego – do ostatniego dnia roku podatkowego płatnika, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne,
  • przedłuża się termin na złożenie tzw. oświadczenia domykającego – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne.

Rozporządzenie MF weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, tj. z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Zwracamy uwagę, że przedłużenie terminu ważności składanych oświadczeń pierwotnych ma zastosowanie wyłącznie do oświadczeń złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ponadto zgodnie z uzasadnieniem Rozporządzenia MF przedłużenie terminu ważności składanych oświadczeń ma zastosowanie wyłącznie do oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność nie wygasła na dzień wejścia Rozporządzenia MF.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.