Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu zmian do rozporządzenia JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur, które ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, wdrożone zmiany w JPK_VAT mają mieć zastosowanie już od pierwszego etapu funkcjonowania obligatoryjnego KSeF a konsultacje w tej sprawie potrwają do 14 listopada włącznie.

Schema JPK_VAT z deklaracją dostosowana do proponowanych zmian ma być opublikowana w najbliższych dniach na stronie MF.

Proponowane zmiany mają polegać przede wszystkim na doprecyzowaniu zakresu danych ujmowanych w JPK_VAT z deklaracją, poprzez m.in.:

  • uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni,
  • wprowadzenie numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
  • wprowadzenie oznaczeń „OFF” dla faktur, które zostały wystawione w tzw. trybie „offline”
  • wprowadzenie oznaczeń „BFK” dla faktur elektronicznych i papierowych, wystawianych bez użycia KSeF w przypadku braku takiego obowiązku,
  • redakcyjne ujednolicenie nazewnictwa oraz doprecyzowanie obowiązujących dotychczas konstrukcji prawnych do nowych regulacji.

Zmiany w powyższym zakresie mają przede wszystkim lepsze identyfikowanie faktur wystawionych w KSeF zarówno dla organów podatkowych jak i podatników, oraz umożliwi tym organom automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT co ma istotne znaczenie dla czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych.

Projekt przewiduje, że do rozliczeń za okresy przypadające przed 1 lipca 2024 r. stosowane będą przepisy dotychczasowe (tj. dotychczasowy wzór ewidencji JPK_VAT).

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.