W dniu 27 października 2023 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało informację na temat trwających prac nad wydłużeniem terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TPR za 2022 rok. Zgodnie z zapowiedzią termin na złożenie TPR ma zostać wydłużony aż o 3 miesiące, tj. do 29 lutego 2024 roku (w przypadku podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym).

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych Ministerstwa Finansów i w przyszłym tygodniu ma zostać udostępniony do konsultacji zewnętrznych.

Zgodnie z opublikowaną informacją, prace nad przedłużeniem terminu złożenia informacji o cenach transferowych TPR wynikają ze zgłaszanych do Ministerstwa Finansów zapytań dotyczących zbliżającego się terminu do złożenia TPR i udostępnienia formularza elektronicznego (wersji webowej) umożliwiającego złożenie informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Będziemy informować o postępach prac Ministerstwa Finansów w omawianym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.