5 października TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie (C-146/22) w zakresie zastosowania różnych stawek VAT do sprzedaży tego samego rodzaju produktu (napoju czekoladowego na bazie mleka) w zależności od okoliczności jego sprzedaży (sklep detaliczny vs kawiarnia).

Polskie organy stały na stanowisku, że w przypadku sprzedaży napoju w kawiarni zastosowanie znajdzie stawka VAT 8% (usługi związane z wyżywieniem), natomiast w przypadku sprzedaży nieprzygotowanego produktu w sklepie detalicznym – stawka VAT 5%. Zdaniem organów napoje czekoladowe serwowane w kawiarni i nabywane w sklepie nie są ekwiwalentne i kluczowe znaczenie dla określenia właściwej stawki VAT mają okoliczności ich sprzedaży. Serwowanie napoju w kawiarni wiąże się bowiem ze świadczeniem dodatkowych usług (podgrzanie, możliwość dobrania dodatków, podanie do stolika) mających wpływ na decyzje konsumenta, które to usługi nie pojawiają się przy sprzedaży tego samego produktu w sklepie.

TSUE co do zasady potwierdził, że polski ustawodawca ma prawo różnicować stawki VAT stosowane do tych samych towarów. Wprowadził jednak warunek – z pespektywy konsumenta różnice między tymi towarami muszą być widoczne. Wprawdzie TSUE wskazał, że to do sądu krajowego należy ocena czy takie różnice występują, jednak udzielił jednocześnie wskazówek co powinno być brane pod uwagę przy tej analizie:

  • czy napoje sprzedawane detalicznie w sklepie oraz przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia wykazują analogiczne właściwości,
  • czy zaspokajają one te same potrzeby konsumenta,
  • czy różnice między tymi napojami mlecznymi wywierają decydujący wpływ na wybór przeciętnego konsumenta polegający na zakupie jednego lub drugiego z tych napojów.

Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez WSA we Wrocławiu. Od strony praktycznej wydaje się jednak, że wskazanie różnic dla konsumenta między konsumpcją gorącego napoju w kawiarni (z możliwością dobrania dodatków) a nabyciem zimnego napoju w sklepie są wyraźnie widoczne. Konkluzje płynące z wyroku już teraz mogą służyć branży gastronomicznej przy ustalaniu prawidłowej stawki VAT.

Przy tej okazji przypominamy, że do końca roku obowiązuje tarcza antyinflacyjna, na mocy której do towarów spożywczych opodatkowanych stawką VAT 5% stosuje się obniżoną do 0% stawkę VAT.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.