31 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS dotyczącą ujęcia krajowych transakcji kontrolowanych zwolnionych na podstawie art. 11n pkt 1 CIT w informacji o cenach transferowych (dalej: TPR).

Przedmiotem wniosku o interpretację była kwestia prezentacji w TPR jednorodnych transakcji kontrolowanych, których łączna wartość przekracza progi dokumentacyjne, ale część z nich spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych dla krajowych transakcji kontrolowanych określonych w art. 11n pkt 1 CIT (art. 23z pkt 1 PIT).

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora KIS:

  • podatnik nie ma obowiązku zaraportowania w TPR transakcji zwolnionej na podstawie art. 11n pkt 1 CIT w przypadku, gdy jej wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych wskazanych w art. 11k ust. 2 CIT,
  • podatnik ma obowiązek zaraportowania w TPR transakcji zwolnionej na podstawie art. 11n pkt 1 CIT, której wartość przekracza progi dokumentacyjne, wskazane w art. 11k ust. 2 CIT.

Dla przypomnienia, w odniesieniu do transakcji zwolnionej na podstawie art. 11n pkt 1 CIT podatnik jest zobowiązany do wskazania w TPR następujących danych: kategorii transakcji kontrolowanej, wartości transakcji, przedmiotu transakcji kontrolowanej oraz wartości korekty cen transferowych w przypadku jej wystąpienia.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.