Od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona preferencja w podatku CIT w postaci ulgi na robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację przedsiębiorstwa (roboty przemysłowe i urządzenia peryferyjne).

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Przepis ten doprowadził do wątpliwości interpretacyjnych czy ulga może mieć zastosowanie do robotów przemysłowych lub urządzeń peryferyjnych nabytych przed dniem 1 stycznia 2022 r. a amortyzowanych po tej dacie.

Zagadnienie to było przedmiotem interpretacji indywidualnych, jak np. z dnia: 9 lutego 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.800.2022.2.AW, 30 września 2022 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.415.2022.2.AR oraz 31 sierpnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż również odpisy amortyzacyjne dokonywane w latach 2022-2026 od robotów przemysłowych lub urządzeń peryferyjnych wprowadzonych do użytkowania przed 2022 r. mogą korzystać z ulgi.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z tej preferencji w realiach konkretnej sprawy, w tym w szczególności w odniesieniu do robotów przemysłowych nabytych przed 1 stycznia 2022 r., warto zabezpieczyć w drodze interpretacji indywidualnej.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.