W wyroku wydanym 29 czerwca br. w belgijskiej (sprawie C‑232/22), TSUE kolejny raz wypowiedział się na temat stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT (dalej: FE).

Sprawa dotyczyła usług produkcyjnych świadczonych na wyłączność przez belgijskiego producenta kontraktowego na materiale powierzonym przez szwajcarską spółkę pośrednio powiązaną (wspólny udziałowiec). Model współpracy zakładał, że producent kontraktowy przechowuje w swoich pomieszczeniach surowce zakupione przez szwajcarskiego kontrahenta, przetwarza je przy użyciu własnego sprzętu na produkty, a następnie magazynuje te produkty przed ich sprzedażą przez spółkę szwajcarską. Ponadto umowa przewidywała świadczenie przez spółkę belgijską szeregu usług pomocniczych (w tym usług logistyczno-magazynowych, usług w zakresie planowania oraz administracji). Niemal cały obrót generowany przez podmiot belgijski był wynikiem sprzedaży usług na rzecz spółki ze Szwajcarii.

Trybunał wskazał, że model ten nie generuje FE dla spółki szwajcarskiej w Belgii z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i personalnego w tym kraju. Z treści wyroku można wyciągnąć kilka uniwersalnych wniosków dot. FE:

  • FE dla podmiotu zagranicznego nie powstaje tak długo, jak nie dysponuje on w państwie usługodawcy zapleczem techniczno-personalnym, do którego posiada stały i natychmiastowy dostęp, tak jakby chodziło o jego własne zaplecze,
  • umowa o świadczenie usług (również na wyłączność) nie skutkuje sama w sobie wygenerowaniem FE, o ile usługodawca świadczy usługi na własne ryzyko i odpowiada za własne zaplecze,
  • zaplecze generujące FE nie może być jednocześnie odbiorcą usług świadczonych przez to FE.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.