Ministerstwo Finansów opublikowało założenia i kierunki zmian do ustawy o VAT jakie zamierza wprowadzić w celu ostatecznej implementacji obowiązkowego KSeF. Opracowany przez Ministerstwo dokument jest efektem konsultacji publicznych przeprowadzonych w lutym i marcu 2024, nie podano w nim dat wejścia w życie obowiązkowego KSeF, ponieważ zostaną one ogłoszone na przełomie kwietnia i maja – po zakończeniu audytu informatycznego.

Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu:

 1. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT) oraz odpowiednie odroczenie wprowadzenia rozwiązań, takich jak:
  1. obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także w mechanizmie podzielonej płatności,
  2. likwidacja wystawiania faktur z kas rejestrujących, w tym paragonów z NIP,
  3. kary za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.
 2. Wystawianie e-faktur w trybie „offline” w okresie przejściowym przez wszystkich podatników.

Każdy podatnik, bez konieczności uzasadniania wyboru tego trybu, będzie mógł wystawiać e-faktury w trybie offline i dostarczać je nabywcom poza KSeF po uprzednim opatrzeniu ich kodem QR. Wszystkie faktury wystawione w trybie offline muszą zostać przesłane do KSeF następnego dnia roboczego. Dla tego rozwiązania zostanie podany okres przejściowy jego stosowania (po ustaleniu daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF).

 1. Wystawianie tzw. faktur konsumenckich w KSeF oraz mechanizm identyfikacji nabywcy zwolnionego z VAT

Obowiązujące przepisy wyłączają z KSeF tzw. faktury konsumenckie (B2C). Uwzględniając uwagi przedsiębiorców zgłoszone podczas prowadzonych konsultacji, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę tych regulacji, pozostawiając wystawcy faktury decyzję czy chce wystawić fakturę B2C w KSeF czy poza nim. Dodatkowo, w celu zwiększenia pewności podatników odnośnie obowiązków w KSEF, wprowadzony zostanie obowiązek podania numeru VAT lub NIP przez nabywców zwolnionych z VAT, jeśli będą dokonywali zakupów na potrzeby prowadzonej działalności.

 1. Przesyłanie załączników do faktur w KSeF dla szczególnego typu faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury zbiorcze

Rozwiązanie dedykowane wyłącznie podmiotom z określonych branż, w przypadkach, gdy ilość danych na fakturze będzie wykraczała poza zakres ustalony w schemie e-faktury. Do czasu wprowadzenia rozwiązań technicznych, podatnicy ci będą mogli nadal wystawiać faktury w postaci papierowej lub elektronicznej.

 1. Generowanie i pobór certyfikatów wystawcy faktur niezbędnych do generowania kodów QR dostępne przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF.
 2. Wystawianie w okresie przejściowym faktur papierowych lub elektronicznych przez podatników prowadzących działalność niewielkich rozmiarów, gdzie żadna z wystawianych przez podatnika faktur nie przekracza kwoty brutto 450 zł, a ogólna suma wartości brutto z tych faktur jest mniejsza niż 10.000 zł miesięcznie (podatnicy „wykluczeni cyfrowo”).
 3. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami spełniającymi warunki z ustawy o VAT (obowiązkowy właściwy numer identyfikacji podatnika i faktury wystawione w KSeF zgodnie z obowiązkiem) – skorelowanie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych i ustawy o rachunkowości.

Wraz z opublikowaniem treści założeń, Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne, które potrwają do 19 kwietnia.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.