31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie sprawozdania o stosowanych w 2021 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: Sprawozdanie).

Przypominamy, że obowiązek przekazania Sprawozdania wynika z art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 tj. z dnia 08.03.2021) i dotyczy następujących kategorii podmiotów:

  • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; oraz
  • podatników podatku dochodowego od osób prawnych, innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

W tym kontekście pragniemy również poinformować, że na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (dalej: Ministerstwo) opublikowano nową wersję praktycznego poradnika w zakresie najczęściej zadawanych pytań dot. Sprawozdania (wersja z grudnia 2021 r. zaktualizowana 14 stycznia 2022 r.). W porównaniu do wersji niniejszego poradnika opracowanego przez Ministerstwo w listopadzie 2020 r., objaśnienia te zostały uzupełnione o dodatkowe przykłady i pytania dot. ujmowania danych kategorii świadczeń pieniężnych w Sprawozdaniu.

Poradnik znajduje się do pobrania na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-o-stosowanych-terminach-zaplaty

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.