Zwracamy uwagę, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. upływa termin na złożenie:

  • przez spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (CIT-N1),
  • przez podatników posiadających udziały (akcje) lub prawa w spółce nieruchomościowej informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących (CIT-N2).

Z uwagi na konstrukcję formularza CIT-N2 – w przypadku nierezydentów dopełnienie ww. obowiązku wiąże się z wymogiem posiadania polskiego NIP.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów obowiązek raportowania determinuje sam fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio udziałów lub akcji w spółce nieruchomościowej. Zatem obowiązek istnieje niezależnie od tego czy w roku podatkowym uzyskany został przychód (dochód) z tych udziałów (akcji), czy też nie.

Obowiązek ten dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak i nierezydentów.

Obowiązek informacyjny realizowany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej (lub na ostatni dzień jej roku obrotowego, jeśli spółka ta nie jest podatnikiem CIT).

Standardowo spółki nieruchomościowe mają obowiązek raportowania do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej. W tym roku jednak termin ten wyjątkowo przesuwa się na 2 kwietnia (ze względu na to, iż pierwotny termin przypada na niedzielę, a następnie na Poniedziałek Wielkanocny).

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.