Pragniemy zwrócić uwagę na obowiązek złożenia raportów MDR dla tzw. krajowych schematów podatkowych za okres zawieszenia biegu terminów raportowania związany z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (tj. za lata 2020-2023). W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 1 sierpnia rozpoczynają lub kontynuują swój bieg terminy wynikające z rozdziału 11a Ordynacji podatkowej w zakresie składania informacji o schematach podatkowych.

Jak wynika z informacji potwierdzonych przez Ministerstwo Finansów (MF) w odpowiedzi na zapytania dziennikarzy:

  • termin na raportowanie informacji o krajowych schematach podatkowych (na raporcie MDR-1), który z uwagi na okres zawieszenia w ogóle nie rozpoczął biegu, upływa ostatecznie 30 sierpnia 2023 r.;
  • termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął, w związku z czym informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należało złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Każdy przypadek, w tym termin na złożenie informacji MDR-1 oraz MDR-3, wymaga indywidualnej analizy.

Zwracamy uwagę, że niedochowanie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych może skutkować sankcjami karno-skarbowymi, tj. karą grzywny aż do ok. 34,5 mln zł. Odpowiedzialność karno-skarbowa ma charakter odpowiedzialności osobistej, tj. karom podlegają osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki. W przypadku, gdy dana sprawa nie została przypisana w ramach wewnętrznych procedur konkretnym osobom, odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki. Istnieje natomiast możliwość złożenia czynnego żalu wraz z zaległym raportem MDR.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.