4 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (dalej: „Ustawa”) wprowadzającą obowiązkowe e-Faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Ustawa ta oprócz implementacji obligatoryjnego KSeF i e-Faktur zmienia również niektóre przepisy ustawy o VAT w zakresie fakturowania, które nie mają bezpośredniego związku z wprowadzeniem KSeF.

1 września 2023 r. wchodzą w życie nowe zasady dokumentowania zaliczek, zgodnie z którymi podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zapłaty zostanie otrzymana w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności, na poczet której otrzymano płatność – w takim przypadku na fakturze końcowej dokumentującej wydanie towaru lub wykonanie usługi powinna znajdować się dodatkowo data otrzymania płatności, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do wystawienie dwóch odrębnych faktur – jednej dokumentującej zaliczkę, drugiej dokumentującej dostawę (o ile zaliczka nie stanowi 100% wartości dostawy). Jak widać na przykładzie ta długo wyczekiwana przez podatników zmiana znacznie uprości proces dokumentowania zaliczek otrzymanych w krótkim odstępie czasu przed wykonaniem przedmiotu transakcji.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.