31 października 2023 r. upłynie termin ważności profili zaufanych założonych w czasie trwającej pandemii COVID-19 oraz tych profili zaufanych, których okres aktywności został automatycznie przedłużony w trakcie pandemii.

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 18 października 2023 r., jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu „Sposób utworzenia/przedłużenia” zawarta jest informacja „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, oznacza to, iż profil zostanie unieważniony w dniu 31 października 2023 r., nawet jeśli w szczegółach profilu widoczna jest inna data jego wygaśnięcia.

Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii COVID-19 była ona automatycznie przedłużana bez konieczności jej zatwierdzenia przez użytkownika. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili zaufanych musi zostać przedłużona samodzielnie. Użytkownicy, którzy założyli swoje profile zaufane w trakcie pandemii powinni również zweryfikować konieczność przedłużenia ważności profilu zaufanego, aby uniknąć ryzyka, iż profil ten automatycznie wygaśnie z dniem 31 października 2023 r.

Przedłużenia ważności profilu zaufanego można dokonać na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index. W tym celu w sekcji „Mój profil zaufany” należy przejść do obszaru „Szczegóły profilu zaufanego”, a następnie odnaleźć pole „Zarządzanie profilem zaufanym” oraz wybrać opcję „Przedłuż ważność lub zmień dane”.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.