19 sierpnia 2021 r. informowaliśmy o planowanych zmianach w definicji zarządu na terytorium Polski, jakie zakładał pierwotny projekt tzw. Polskiego Ładu.  Zgodnie z pierwotną wersją projektu Polskiego Ładu za polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskiwanych dochodów, miał być uznany nie tylko podmiot mający na terytorium Polski swoją siedzibę, ale również podmiot zagraniczny którego członkiem organu zarządzającego lub kontrolnego będzie rezydent Polski.

W uchwalonych przez Sejm zmianach w zakresie Polskiego Ładu powyższa regulacja została zmodyfikowana. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, podatnik będzie miał zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika w szczególności na podstawie:

  1. umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub
  2. udzielonych pełnomocnictw, lub
  3. powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Projekt w obecnej chwili został przyjęty przez Sejm. Nie możemy więc wykluczać, że zostaną wprowadzone jeszcze zmiany do omawianych przepisów. O dalszym postępie prac legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeśli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.