Zbliża się termin złożenia następczego oświadczenia WH-OSC. Płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składają oświadczenie za 2023 rok w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Do złożenia następczego oświadczenia WH-OSC jest zobowiązany płatnik podatku u źródła, który:

  • w odniesieniu do należności pasywnych (dywidendy, odsetki, należności licencyjne) w wysokości przekraczającej w 2023 roku kwotę 2 mln złotych najpierw zastosował zwolnienie z opodatkowania na podstawie ustawy o CIT lub obniżoną stawkę podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i złożył pierwotne oświadczenie WH-OSC,
  • a następnie w kolejnych miesiącach 2023 roku dokonywał dalszych wypłat należności pasywnych do tego samego odbiorcy.

Płatnicy muszą zatem ustalić, czy są zobowiązani do złożenia następczego oświadczenia WH-OSC i w razie powstania takiego obowiązku, zadbać o jego terminowe wykonanie.

Podobnie jak w przypadku pierwotnego oświadczenia WH-OSC, również oświadczenie następcze jest składane wyłącznie przez odpowiednio wyznaczonego członka zarządu.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.